Xài thẻ – Hoàn tiền cùng MB JCB

Ngày cập nhật: 3.09.19 - Mục: MB - Lượt xem: 1,211 lần

Từ 30/8/2019 đến hết 30/10/2019, khi chi tiêu thẻ tín dụng trong thời gian chương trình, chủ thẻ sẽ nhận được hấp dẫn lên đến 8 triệu đồng. Chương trình có thể kết thúc trước hạn khi hết ngân sách mà không cần phải báo trước.

Đối với giao dịch trong nước:

 • Hoàn 300,000 VNĐ cho mỗi giao dịch chi tiêu tối thiểu 3 triệu đồng vào các ngày thứ 6, 7 và Chủ Nhật hàng tuần;
 • Mỗi khách hàng được hưởng tối đa 3 lượt ưu đãi trong thời gian chương trình;
 • Chỉ áp dụng với giao dịch chi tiêu thành công qua POS và Internet trong nước được ghi nhận trên hệ thống MB trong thời gian chương trình.

Lưu ý: Không áp dụng ưu đãi này tại: www.jetstar.com/vn; www.vntrip.vn; www.nguyenkim.com

Đối với giao dịch tại nước ngoài:

 • Hoàn 10%/tổng giá trị giao dịch/tháng (hoàn tối đa 2 triệu đồng/tháng);
 • Tháng thứ nhất: 30/8/2019 – 29/9/2019; Tháng thứ hai: 30/9/2019 – 30/10/2019;
 • Áp dụng tổng giá trị giao dịch chi tiêu tối thiểu 10,000,000 VNĐ/ tháng;
 • Mỗi khách hàng được hưởng tối đa 2 lượt ưu đãi trong thời gian chương trình;
 • Chỉ áp dụng với giao dịch chi tiêu thành công qua POS và Internet tại nước ngoài được ghi nhận trên hệ thống MB trong thời gian chương trình.

Đối với giao dịch tại Nhật Bản:

 • Hoàn 20%/tổng giá trị giao dịch/tháng (hoàn tối đa 4 triệu đồng/tháng);
 • Tháng thứ nhất: 30/8/2019 – 29/9/2019; Tháng thứ hai: 30/9/2019 – 30/10/2019;
 • Áp dụng tổng giá trị giao dịch chi tiêu tối thiểu 10,000,000 VNĐ/tháng;
 • Mỗi khách hàng được hưởng tối đa 2 lượt ưu đãi trong thời gian chương trình;
 • Chỉ áp dụng với giao dịch chi tiêu thành công qua POS và Internet tại Nhật Bản được ghi nhận trên hệ thống MB trong thời gian chương trình.

Khách hàng cần lưu ý rằng khi Khách hàng tham gia Chương Trình/ đồng ý nhận các ưu đãi theo Chương Trình, Khách hàng sẽ được xem là đã đọc, hiểu và chấp thuận bản Điều Khoản và Điều Kiện được cập nhật tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo