Vui quẹt thẻ – Nhận vé lễ hội Oktoberfest cùng SCB

Ngày cập nhật: 28.08.19 - Mục: SCB - Lượt xem: 1,477 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 26/08/2019 Đến hết ngày 08/09/2019.

Đối tượng áp dụng: Tất cả chủ thẻ Tín dụng tại khu vực TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh giáp ranh.

Tặng 02 vé tham gia Lễ hội Bia Đức Oktoberfest 2019 cho các Khách hàng thỏa điều kiện chương trình (mỗi khách hàng được 2 vé).

  • 1: Tặng 300 vé 2019 cho 150 chủ thẻ chính có doanh số từ 01/01/2019 đến 31/08/2019 cao nhất.
  • Ưu đãi 2: Tặng 300 vé Lễ hội Oktoberfest 2019 cho 150 chủ thẻ chính có tổng doanh số chi tiêu trong thời gian triển khai chương trình đạt từ 50.000.000 đồng nhanh nhất.

Điều khoản & Điều kiện

  • Chủ thẻ tại các tỉnh giáp ranh TP.HCM là khách hàng mở thẻ tại các Đơn vị thuộc các tỉnh: Bình Dương; Đồng Nai; Long An.
  • Đối với ưu đãi 01: Trường hợp có trên 1 khách hàng có cùng doanh số giao dịch; quà tặng sẽ được trao cho khách hàng thỏa điều kiện sớm hơn.
  • Đối với ưu đãi 02: Trường hợp tại cùng thời điểm có trên 1 khách hàng thỏa điều kiện; quà tặng sẽ được trao cho khách hàng có tổng giá trị giao dịch cao hơn.
  • Ưu đãi này áp dụng cho chủ thẻ phụ và chủ thẻ chính.
  • Chủ thẻ đã được nhận quà của ưu đãi 01 sẽ không được tham gia ưu đãi 02.

Xem chi tiết chương trình tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo