VPBank ưu đãi doanh nghiệp giảm đến 1%/năm/ lãi suất vay

Ngày cập nhật: 10.03.15 - Mục: VPBank - Lượt xem: 1,163 lần

Với mục đích hỗ trợ tiếp cận vốn vay phục vụ nhu cầu kinh doanh, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng () triển khai chương trình Ưu đãi vay đối với khách hàng đã được cấp hạn mức tín dụng tại VPBank ( Limit Utilisation) và Tuần lễ vàng giải ngân khách hàng ( Golden Week) trên toàn hệ thống.

Các ngân hàng th?c hi?n lãi su?t m?i

Cụ thể, chương trình SME Limit Utilisation được áp dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được cấp hạn mức tín dụng tại VPBank có nhu cầu lưu động ngắn hạn phục vụ mục đích kinh doanh. Khách hàng sẽ được hưởng mức ưu đãi giảm đến 1%/năm so với thông thường đối với mỗi khoản vay. Chương trình được áp dụng đối với các khoản vay bằng VND, USD và EUR từ nay đến hết 31/3/2015.

Với Tuần lễ Vàng SME (SME Golden Week), khách hàng là doanh nghiệp có thời gian hoạt động tối thiểu từ 1 năm trở lên sẽ được nhận ưu đãi đặc biệt: khi được giải ngân vào tuần đầu tiên của các tháng trong năm 2015 (từ nay đến hết 30/6/2015), khách hàng sẽ được hưởng lãi suất ưu đãi giảm 0,3%/năm so với lãi suất thông thường trong vòng 6 tháng đối với từng khoản vay.

Đại diện VPBank cho biết: “VPBank mong muốn và hy vọng rằng hai chương trình Ưu đãi vay đối với khách hàng SME đã được cấp hạn mức tín dụng tại VPBank (SME Limit Utilisation) và Tuần lễ vàng giải ngân khách hàng SME (SME Golden Week) sẽ hỗ trợ tối đa hoạt động tài chính, sản xuất, thương mại của doanh nghiệp dựa trên việc tận dụng nguồn vốn vay giá rẻ cùng các ưu đãi đặc biệt. Đây cũng là chương trình đầu tiên trong năm Ất Mùi mà VPBank SME gửi tới Khách hàng với kỳ vọng một năm kinh doanh thành công”.

Nguồn: VPBankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo