VietinBank – VietinAviva triển khai 2 chương trình thi đua bán hàng

Ngày cập nhật: 21.08.14 - Mục: VietinBank - Lượt xem: 770 lần

Nhằm thúc đẩy kinh doanh nghiệp vụ đại lý bảo hiểm nhân thọ, triển khai 2 chương trình thi đua dành cho các /công ty Cho thuê tài chính và dành cho cán bộ tư vấn bảo hiểm nhân thọ.

VietinBank-vietinaviva-trien-khai-2-chuong-trinh-thi-dua-ban-hang

Chương trình kéo dài đến 31/12 với giải thưởng là một chuyến du lịch 4 nước Châu Âu (Đức – Pháp – Bỉ – Hà Lan) 9 ngày 8 đêm dành cho các chi nhánh/công ty Cho thuê tài chính VietinBank. Với tổng phí bảo hiểm thực thu năm đầu (FYP) từ 1,5 tỷ trở lên, chi nhánh/công ty Cho thuê tài chính sẽ nhận được 1 vé du lịch, với FYP lớn hơn hoặc bằng 2,5 tỷ, giải thưởng sẽ là 2 vé du lịch châu Âu. Chương trình áp dụng cho các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ (gồm cả sản phẩm Phát An Tín Dụng – Credit Life nhưng không bao gồm sản phẩm nhóm).

Đối với cán bộ tư vấn bảo hiểm nhân thọ, giải thưởng là một chuyến du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm. Với tổng phí bảo hiểm thực thu kỳ đầu (IP) đạt từ 300 triệu đồng trở lên, tư vấn viên sẽ nhận được 1 vé du lịch, hoặc nếu đạt IP từ 500 triệu đồng trở lên, cán bộ bán hàng sẽ nhận được 2 vé du lịch tới xứ Hàn. Các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ của VietinAviva đều được áp dụng, trừ sản phẩm Credit Life và sản phẩm nhóm.

Với việc triển khai hai chương trình thi đua trên, VietinAviva hy vọng tạo thêm nguồn động lực cho cán bộ bán hàng tại chi nhánh/công ty Cho thuê tài chính VietinBank trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ, góp phần đẩy mạnh hoạt động ngân hàng bán lẻ, phục vụ khách hàng.

Nguồn: VietinBankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo