Vietcombank thông báo chương trình mừng quốc khánh 02/09

Ngày cập nhật: 14.08.14 - Mục: Vietcombank - Lượt xem: 800 lần

chương trình mừng quốc khánh 02/09Vietcombank-mung-quoc-khanh-02-09

1. Nội dung ưu đãi:

– Miễn phí phát hành đối với tất cả các thẻ ghi nợ phát hành mới (áp dụng với thẻ chính và thẻ phụ, không áp dụng cho các thẻ phát hành lại).

– Miễn phí thường niên năm đầu đối với tất cả các thẻ tín dụng Vietcombank (áp dụng với khách hàng đăng ký phát hành mới thẻ chính và thẻ phụ, khách hàng đăng ký gia hạn thẻ, khách hàng đăng ký cấp lại thẻ/thay thế thẻ/thay đổi hạng thẻ).

2. Thời gian: từ ngày 15/08/2014 đến ngày 15/10/2014.

3. Thể lệ chi tiết của chương trình: xin vui lòng xem tại đây

Nguồn: VietcombankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo