Vietcombank thông báo chương trình chào mừng 30/04 – 01/05

Ngày cập nhật: 21.03.15 - Mục: Vietcombank - Lượt xem: 1,055 lần

Vietcombank-thong-bao-chuong-trinh-chao-mung-3004-0105

1. Nội dung ưu đãi:

  • Miễn phí phát hành/phí thường niên 1 năm khi phát hành mới/ gia hạn thẻ/ thay thế thẻ/ in lại thẻ/ thay đổi hạng thẻ.
  • Miễn phí sử dụng dịch vụ thay thế thẻ/ in lại thẻ/ thay đổi hạng thẻ.

Chương trình áp dụng đối với các chủ và ghi nợ của (áp dụng với thẻ chính và thẻ phụ).

2. Thời gian: Từ ngày 15/03/2015 đến ngày 15/05/2015.

3. Thể lệ chi tiết của chương trình: Xin vui lòng xem tại đây

Nguồn: VietcombankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo