Vietcombank – Chương trình ưu đãi dành cho đơn vị chấp nhận thẻ American Express

Ngày cập nhật: 18.03.16 - Mục: Vietcombank - Lượt xem: 1,886 lần

1. Tên chương trình: Ưu đãi dành tặng Đơn vị chấp nhận thẻ .

2. Thời gian : Từ ngày 15/03/2016 đến 15/06/2016.

3. Đối tượng áp dụng: Đơn vị chấp nhận thẻ American Express mở mới trong khoảng thời gian khuyến mãi.

4. Nội dung chương trình:

– Miễn phí thanh toán thẻ American Express trong vòng 90 ngày kể từ ngày mở cho đơn vị chấp nhận thẻ American Express mở mới trong thời gian khuyến mại.

Áp dụng theo điều kiện và điều khoản của chương trình tại đây

Xem thêm về lợi ích sử dụng dịch vụ, điều kiện và thủ tục để trở thành đơn vị chấp nhận thẻ American Express tại đây

Nguồn: VietcombankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo