VietBank gắn kết Doanh nghiệp Xuất nhập khẩu

Ngày cập nhật: 21.03.20 - Mục: VietBank - Lượt xem: 1,045 lần

Từ nay đến hết ngày 30/09/2020, triển khai chương trình ưu đãi dành cho KHDN hoạt động kinh doanh Xuất nhập khẩu. Theo đó Khách hàng có phát sinh thanh toán quốc tế tại Vietbank sẽ nhận được ưu đãi lãi suất vay ngắn hạn, Giảm phí chuyển tiền tại quầy trong nước và quốc tế, Miễn lãi vay thấu chi trong ngày,..

Thời gian triển khai: 27/02/2020 – 30/09/2020

Đối tượng áp dụng:

  • KHDN Xuất nhập khẩu mở mới CIF trong thời gian triển khai chương trình hoặc đã mở CIF nhưng chưa thực hiện giải ngân (tính từ ngày 01/01/2019).
  • KHDN Xuất nhập khẩu hiện hữu tại Vietbank: đã được cấp HMTD nhưng chưa tích cực giải ngân.

Nội dung ưu đãi:

 Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo