Viet Capital Bank tăng lãi suất tiền gửi đến 0,2%/năm

Ngày cập nhật: 23.10.15 - Mục: Viet Capital Bank - Lượt xem: 733 lần

Từ ngày 21/10/2015, Ngân hàng Bản Việt () điều chỉnh tăng tiền gửi VNĐ với mức cộng thêm 0,2%/năm.

Cụ thể, kỳ hạn 7 tháng là 6,5%/năm, kỳ hạn 8 tháng là 6,6%/năm, kỳ hạn 9 tháng là 6,7%/năm, kỳ hạn 10 tháng là 6,7%/năm và kỳ hạn 11 tháng là 6,8%/năm.

Viet-Capital-Bank-tang-lai-suat-tien-gui-den-02nam

Với loại hình Tiền gửi Online, thực hiện giao dịch trên hoặc , khách hàng cũng được hưởng lãi suất bằng với lãi suất tiền gửi thông thường. Riêng kỳ hạn từ 1 đến 5 tháng lĩnh lãi cuối kỳ, Khách hàng được cộng thêm 0,2%/năm so với lãi suất sản phẩm tiền gửi thông thường tại quầy.

Đặc biệt, với Sản phẩm Tiết kiệm 39+ Ưu việt (dành riêng cho khách hàng có độ tuổi từ 39 trở lên), lãi suất ở các kỳ hạn 7, 8, 9, 10, 11 cũng được điều chỉnh tăng thêm so với mức lãi suất tiền gửi thông thường,đặc biệt với kỳ hạn 11 tháng lãi suất lên đến 6.9%/năm

Biểu lãi suất mới này được áp dụng trên toàn hệ thống Ngân hàng Bản Việt – Viet Capital Bank.

Xem chi tiết Bảng lãi suất

Nguồn: Viet Capital BankTìm kiếm

Quảng cáo

Quảng cáo

Lãi suất ngân hàng

Quảng cáo

Lãi suất huy động

Quảng cáo

Lãi suất tiết kiệm

RSS Nữ công gia chánh