VIB – Yên tâm với lãi suất không đổi 0,68%/tháng trong suốt 30 tháng đầu

Ngày cập nhật: 6.11.14 - Mục: VIB - Lượt xem: 1,288 lần

VIB-yen-tam-voi-lai-suat-khong-doi-068thang-trong-suot-30-thang-dau

Không phí trả nợ trước hạn

Với nguồn vốn vay dồi dào; ổn định, minh bạch; tư vấn chuyên nghiệp; giải ngân nhanh chóng của , bạn sẽ hoàn toàn yên tâm về tài chính để dành thời gian cho những điều quan trọng hơn trong cuộc sống:

  • Lãi suất ưu đãi 0,68%/tháng cố định trong suốt 30 tháng đầu.
  • Lãi suất sau thời gian ưu đãi rất cạnh tranh = lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng của VIB + biên độ 4%/năm.
  • Không phí phạt trả nợ trước hạn suốt thời gian . Trường hợp khách hàng trả nợ trước hạn một phần hoặc toàn bộ khoản vay trong 05 năm dầu, VIB sẽ thu hồi lãi suất ưu đãi mà khách hàng đã hưởng trước đó:

Số tiền lãi thu hồi = Số tiền trả nợ trước hạn x (lãi suất tiết kiệm VNĐ kỳ hạn 13 tháng của VIB + 4%/năm – 0,68%/tháng x 12 tháng) x số ngày ưu đãi thực tế/360.

Thời gian áp dụng: từ 04/11/2014 đến khi giải ngân hết 2.000 tỷ đồng hạn mức của gói ưu đãi hoặc đến khi có thông báo khác.

Đối tượng áp dụng: 

  • Khách hàng // siêu nhỏ có nhu cầu vay vốn để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, vay mua ô tô.
  • Khách hàng cá nhân vay mua nhà, xây dựng, sửa chữa nhà, vay tiêu dùng có tài sản bảo đảm.

Nguồn: VIBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo