Ưu đãi mở mới thẻ thanh toán toàn cầu VIB

Ngày cập nhật: 5.10.16 - Mục: VIB - Lượt xem: 1,522 lần

Ưu đãi mở mới toàn cầu :mo-the-thanh-toan-vib
– Miễn phí thường niên
– Miễn phí 2 chuyến đi Grab

Áp dụng từ 01/10 -31/10/2016

Điều kiện & điều khoản áp dụng:
– Miễn phí thường niên năm đầu
– Các năm tiếp theo, miễn phí thường niên nếu đạt từ 12 giao dịch chi tiêu trong năm liền trước.
– Chi tiết “tặng 2 chuyến đi Grab” tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo