Ưu đãi lớn cho khách hàng doanh nghiệp, Agribank dành 30.000 tỷ đồng cho vay ưu đãi lãi suất

Ngày cập nhật: 4.11.15 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,088 lần

Để thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2015 theo Nghị quyết của Hội đồng Thành viên, đồng thời thực hiện tốt chính sách khách hàng, mở rộng thị phần, thu hút khách hàng kinh doanh có hiệu quả, phát triển kinh tế mở rộng tín dụng, gắn với phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng, Tổng Giám đốc vừa có văn bản chỉ đạo Giám đốc các chi nhánh loại I, loại II trong toàn hệ thống thực hiện cho vay ưu đãi đối với khách hàng .

Theo đó, Agribank dành 30.000 tỷ đồng để thực hiện cho vay ưu đãi lãi suất doanh nghiệp, trong đó bao gồm cả gói tín dụng 20.000 tỷ đồng cho vay khách hàng doanh nghiệp ưu đãi lãi suất nhân dịp Quốc khánh 2/9. Chương trình được áp dụng với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp đang quan hệ tín dụng hoặc có nhu cầu tại Agribank, trong đó ưu tiên đối với khách hàng truyền thống, khách hàng chỉ có quan hệ tín dụng với Agribank và Doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; xuất khẩu; công nghiệp hỗ trợ; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao; doanh nghiệp tham gia chuỗi liên kết.

Mục đích của đợt vay vốn này là tài trợ vốn lưu động ngắn hạn để phục vụ phương án sản xuất kinh doanh và vốn vay trung dài hạn thực hiện dự án đầu tư.

Lãi suất cho vay tối đa 5,5%/năm. Giám đốc Chi nhánh căn cứ tình hình tài chính quy định mức ưu đãi lãi suất cụ thể, phù hợp nhằm đảm bảo khả năng cạnh tranh, hiệu quả và an toàn vốn.

Chương trình được áp dụng kể từ ngày 01/11/2015. Căn cứ vào tình hình thực tế, diễn biến của thị trường và khả năng cân đối nguồn vốn, Agribank có thể điều chỉnh quy mô tài trợ cho phù hợp.

Mọi chi tiết xin liên hệ các chi nhánh của Agribank trên toàn quốc.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo