Ưu đãi khi giới thiệu khách hàng HSBC Premier mới

Ngày cập nhật: 19.07.14 - Mục: HSBC - Lượt xem: 740 lần

landing page MGM premier

Khi giới thiệu Khách hàng Premier* mới, Quý khách sẽ nhận ngay:

2.000.000 VND
cho lần đầu tiên giới thiệu thành công
khách hàng Premier mới
1.000.000 VND
cho mỗi lần giới thiệu
thành công tiếp theo

Mỗi Khách hàng tham gia Chương Trình này có thể nhận tối đa đến 5.000.000 VND.

Thời gian chương trình: 07/07 – 30/09/2014.

Cách giới thiệu

Bước 1:
Người Giới Thiệu điền thông tin, tên, địa chỉ e-mail và số điện thoại của Người Được Giới Thiệu vào Đơn Giới Thiệu Khách Hàng Trực Tuyến. Người Giới Thiệu và Người Được Giới Thiệu sẽ nhận được thư xác nhận và thông báo từ Ngân hàng HSBC.

Bước 2:
Giám đốc Quan hệ Khách hàng HSBC Premier sẽ liên lạc với Người Được Giới Thiệu để tư vấn về các đặc quyền dành cho Khách hàng HSBC Premier và mời Người Được Giới Thiệu tham gia HSBC Premier.

Bước 3:
Tiền thưởng sẽ được chuyển vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán của Người Giới Thiệu trong vòng 45 ngày kể từ ngày Người Được Giới Thiệu mở thành công tài khoản HSBC Premier và đặt Tiền gửi có kỳ hạn với số dư tối thiểu 1 tỷ VND (hoặc giá trị ngoại tệ tương đương).

Nguồn: HSBCTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo