Ưu đãi hoàn 15% tại hệ thống thời trang Giovanni – Gio Bernini dành cho thẻ BIDV

Ngày cập nhật: 7.12.19 - Mục: BIDV - Lượt xem: 4,110 lần

Thời gian : 08/12/2019 – 31/01/2020
Nội dung ưu đãi: Mỗi giao dịch mua sắm và thanh toán bằng thẻ quốc tế BIDV, thẻ ghi nợ nội địa trên POS BIDV tại các cửa hàng của Giovanni & Gio Bernini từ 2.000.000đ trở lên sẽ được hoàn tiền như sau:

STT Loại thẻ Tỷ lệ hoàn
1 Thẻ quốc tế hạng bạch kim Hoàn 15% (tối đa 700.000 VND/hóa đơn)
2 Thẻ GNNĐ và thẻ quốc tế hạng khác Hoàn 15% (tối đa 400.000 VND/hóa đơn)

Mỗi khách hàng được hoàn tiền với số lần không giới hạn, tổng giá trị hoàn tiền tối đa 1.000.000 VND /khách hàng trong suốt thời gian diễn ra ưu đãi.

Đối tượng áp dụng:

  • Chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV bao gồm: thẻ tín dụng BIDV Infinite, thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum, thẻ tín dụng BIDV Visa Platinum, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Platinum, thẻ tín dụng BIDV Premier, thẻ tín dụng BIDV Precious, thẻ tín dụng BIDV Smile, thẻ tín dụng BIDV Flexi, thẻ tín dụng BIDV Vietravel Standard.
  • Chủ thẻ ghi nợ quốc tế: Chủ thẻ ghi nợ quốc tế: thẻ ghi nợ BIDV Mastercard Platinum, thẻ ghi nợ BIDV Premier, thẻ ghi nợ BIDV Ready, thẻ ghi nợ BIDV Vietravel, thẻ ghi nợ BIDV Young +.
  • Chủ thẻ ghi nợ nội địa: BIDV Harmory, BIDV Etrans, BIDV Moving và các thẻ liên kết.

Địa điểm áp dụng: Hệ thống Giovanni và Gio Bernini tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Website: https://giovanniluxury.com/stores-location.htmlTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo