Ưu đãi độc quyền từ hệ thống trường Quốc tế Canada dành cho thẻ Shinhan

Ngày cập nhật: 24.07.20 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 68 lần

từ hệ thống dành cho khách hàng là chủ Bank.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 100%

Chế độ ưu đãi: Hoàn lại 100% học phí năm học 2020-2021

Hình thức hoàn: Cấn trừ vào học phí trong 4 năm học tới (đối với Lớp lá CVK) hoặc 5 năm (đối với lớp JK, SK; lớp 1 CIS và BCIS).

Đối tượng áp dụng: Khách hàng và nhân viên của Ngân hàng Shinhan có con là học sinh thuộc cấp lớp ưu đãi tại CISS (Lớp lá CVK, JK, SK; lớp 1 CIS và BCIS, dành cho trẻ 4 – 6 tuổi).

Thời hạn chương trình: Từ nay đến 30.07.2020

Điều kiện áp dụng:

  • Phụ huynh đăng ký tham gia chương trình và có thư giới thiệu từ Ngân hàng Shinhan
  • Đã thanh toán đầy đủ học phí của năm học 2020-2021
  • Học phí các năm tiếp theo thanh toán 01 lần trọn năm

Điều kiện và điều khoản áp dụng: Tại đây.

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI 10%

Chế độ ưu đãi: Giảm 10% học phí tất cả các lớp

Đối tượng áp dụng: Nhân viên và khách VIP được Ngân hàng Shinhan giới thiệu

Thời hạn chương trình: Từ nay đến 02.07.2021 (hoặc đến khi có thông báo mới từ CISS)

Điều kiện áp dụng:

  • Khách hàng hoặc nhân viên của Ngân hàng Shinhan có người thụ hưởng là con ruột, con nuôi và chưa học tại hệ thống CISS
  • Thanh toán đầy đủ học phí 01 lần trong năm
  • Không áp dụng cộng dồn các chương trình ưu đãi khác

Điều kiện và điều khoản áp dụng: Tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo