Ưu đãi dành riêng cho chủ thẻ tín dụng HSBC Visa tại CGV

Ngày cập nhật: 3.08.14 - Mục: HSBC - Lượt xem: 1,789 lần

Landing page_CGV_Apr08

Ưu đãi:

Mua 1 vé 3D tặng 2 vé 3D (dành cho Thẻ Tín Dụng Bạch Kim)
Cú pháp: nhắn HSBC3D đến 6089.

Mua 1 vé 2D tặng 1 vé 2D (dành cho Thẻ Tín Dụng HSBC Bạch Kim, Vàng và Chuẩn)
Cú pháp: nhắn HSBC2D đến 6089.

Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC xuất trình tin nhắn phản hồi ngay khi mua vé xem phim để đổi vé 2D hoặc 3D.

Thời gian: từ 00:00 ngày 11/04/2014 đến 24:00 ngày 31/08/2014.

Điều khoản và điều kiện áp dụng

Thông tin chi tiết

  • Mỗi tài khoản thẻ (bao gồm cả thẻ chính và thẻ phụ) được nhận miễn phí tối đa 02 vé/mỗi loại/mỗi tuần.
  • Số vé miễn phí mỗi tuần là: 350 vé 2D và 50 vé 3D, ưu tiên cho khách hàng mua trước.

Tuần được định nghĩa là từ 0:00 Thứ Sáu đến 24:00 Thứ Năm.

  • Vé xem phim miễn phí phải được đổi trong cùng ngày, cùng suất chiếu và cùng địa điểm với vé mua bằng Thẻ Tín Dụng HSBC.
  • Khách hàng phải nhắn tin từ số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng.
  • Mỗi số điện thoại chỉ được nhắn tin một lần một ngày.
  • Khi chủ thẻ nhắn tin nhận mã số hợp lệ để đổi vé 2D và/hoặc 3D, chủ thẻ chấp nhận thực hiện theo điều khoản và điều kiện chương trình, bất kể vé mã điện tử có được sử dụng để đổi vé xem phim hay không.
  • Chương trình này không áp dụng cho việc đặt vé trực tuyến.
  • Chương trình không áp dụng cho các ngày lễ, 30/04 và 01/05.

Điều kiện đổi vé miễn phí:

  • Vé 2D: Chủ Thẻ Tín Dụng HSBC Visa có tổng giao dịch chi tiêu (gồm chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ) tối thiểu 3 triệu đồng trong tháng (tính theo tháng dương lịch: từ 1/4 đến 30/4, từ 1/5 đến 31/5, từ 1/6 đến 30/6, từ 1/7 đến 31/7 và từ 1/8 đến 31/8).
  • Vé 3D: Chủ Thẻ Tín Dụng Visa Bạch Kim của HSBC có tổng giao dịch chi tiêu (gồm các chi tiêu của thẻ chính và thẻ phụ) tối thiểu 6 triệu đồng trong tháng (tính theo tháng dương lịch: từ 1/4 đến 30/4, từ 1/5 đến 31/5, từ 1/6 đến 30/6, từ 1/7 đến 31/7 và từ 1/8 đến 31/8).

Nguồn: HSBCTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo