Ưu đãi dành cho chủ thẻ tín dụng HSBC tham gia đổi quà tại trung tâm thương mại

Ngày cập nhật: 5.12.14 - Mục: HSBC - Lượt xem: 2,251 lần

Landingpage_Nov18

Chi tiết chương trình

Chủ thẻ tín dụng khi quy đổi nhận quà tại trung tâm thương mại được hưởng ưu đãi như sau:

Số điểm
quy đổi
thông thường
Số điểm
quy đổi
ưu đãi
Số điểm
quy đổi
thông thường
Số điểm
quy đổi
ưu đãi
Móc khóa 24.600 19.600 27.300 22.300
Túi xếp du lịch 36.000 31.000 40.000 35.000
Ly 37.800 32.800 42.000 37.000
Bình nước 45.000 40.000 50.000 45.000
48.600 43.600 54.000 49.000

Thời gian: từ nay đến 21/12/2014.

Điều khoản và Điều kiện áp dụng

Chú ý: quà tặng có giới hạn do đó chương trình có thể kết thúc sớm ngay khi hết quà tặng.

Thông tin quan trọng

1. Cách thức tham gia:

Bước 1: Khách hàng nhắn tin đến 6089. Cú pháp “HSBC XXXX” (XXXX: 4 số cuối của thẻ tín dụng chính). Trong vòng 5 phút, khách hàng sẽ nhận được tin nhắn phản hồi bao gồm số Điểm Thưởng khách hàng tích lũy, 4 số cuối của thẻ tín dụng và mã điện tử để đổi quà.

Bước 2: Khách hàng đem tin nhắn nhận được từ HSBC cùng thẻ tín dụng đến quầy để đổi quà.

Bước 3: Khách hàng nhận quà và xác nhận thông tin trên hóa đơn đổi quà.

2. Thông tin quan trọng:

  • Quà tặng có giới hạn do đó chương trình có thể kết thúc sớm ngay khi hết quà tặng.
  • Quà tặng có thể thay đổi theo tuần.
  • Nếu chủ thẻ chính tiếp tục quy đổi điểm lấy quà cùng với mã điện tử đã sử dụng và số điểm tích lũy không đủ, chủ thẻ sẽ bị tính tiền trong tài khoản thẻ.
  • Chỉ tin nhắn từ tổng đài tin nhắn có giá trị.
  • Chủ thẻ phải nhắn tin từ số điện thoại đã đăng ký với ngân hàng.
  • Mã điện tử đăng ký chỉ có giá trị trong ngày mà mã được gửi cung cấp đến chủ thẻ. Mỗi chủ thẻ chỉ được nhắn tin một lần một tuần.
  • Cổng tổng đài tin nhắn mở cùng thời gian với thời gian và ngày tham gia đổi quà như bên dưới.
  • Thời gian và địa điểm đổi quà.

uu-dai-danh-cho-chu-the-tin-dung-hsbc-tham-gia-doi-qua-tai-trung-tam-thuong-mai-2

Xem chi tiết địa chỉ các trung tâm thương mại tại đây

Nguồn: HSBCTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo