Ưu đãi 15% dặm thưởng thêm Asia Miles dành cho chủ thẻ tín dụng Shinhan Travel hạng Bạch Kim

Ngày cập nhật: 12.01.19 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 1,349 lần

15% dặm thưởng thêm dành cho chủ thẻ tín dụng Shinhan Travel hạng Bạch Kim từ ngày 28/12/2018 đến 28/01/2019.

Chi tiết ưu đãi:

  • Nhận thêm 15% giá trị dặm bay khi quy đổi Dặm thưởng Shinhan tích luỹ từ thẻ. thành Dặm bay Asia Miles trong thời hạn diễn ra chương trình. Lưu ý: Chủ thẻ phải là hội viên của Asia Miles để yêu cầu đổi dặm.
  • Mỗi hội viên được tặng thêm tối đa 10,000 điểm. Chương trình không hạn chế số lượng lần quy đổi dặm để tích luỹ Dặm thưởng thêm.
  • Dặm thưởng thêm sẽ được ghi nhận vào tài khoản Asia Miles của Hội viên trong 6-8 tuần từ ngày kết thúc của chương trình.
  • Hội viên xin vui lòng liên hệ Asia Miles nếu không nhận được Dặm thưởng thêm trước ngày 30/05/2019.
  • Dặm thưởng thêm Asia Miles trong chương trình này không được hoàn trả, huỷ bỏ hay nhượng lại.
  • Các Điều kiện và Điều khoản khác của Asia Miles được áp dụng.

Thời hạn chương trình: Từ 28/12/2018 – 28/01/2019

Đối tượng khách hàng: Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Travel hạng Bạch Kim

Điều kiện & Điều khoản xem tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo