Ưu đãi 10% hoá đơn tại Tous Les Jours dành cho thẻ Shinhan Bank

Ngày cập nhật: 2.02.20 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 1,673 lần

Thời hạn chương trình: Đến 31/12/2020

Sản phẩm khuyến mại: Áp dụng cho chủ thẻ tín dụng cá nhân và thẻ ghi nợ cá nhân của Shinhan Bank Việt Nam


10% cho chủ thẻ tín dụng cá nhân và thẻ ghi nợ cá nhân của Shinhan Bank Việt Nam (tối đa 100.000 đồng/ hóa đơn)

Điều kiện và điều khoản:

  • Chương trình không áp dụng cộng dồn đồng thời với các chương trình ưu đãi khác
  • Không áp dụng chia tách hóa đơn cho 1 lần mua hàng


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo