Tri ân khách hàng khi mua bảo hiểm nhân thọ Manulife tại SCB

Ngày cập nhật: 26.02.20 - Mục: SCB - Lượt xem: 552 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 14/02/2020 Đến hết ngày 30/04/2020.

Đối tượng áp dụng: cá nhân mua bảo hiểm có độ tuổi từ 63 tuổi trở lên tại thời điểm mua bảo hiểm

Hình thức tặng quà: Tặng tiền cho các hợp đồng thỏa điều kiện như sau: Các hợp đồng được nộp trong thời gian khuyến mại, được phát hành đến hết ngày 30/04/2020 và còn hiệu lực sau thời gian sau thời gian tự do xem xét (21 ngày), chi tiết khuyến mại tặng tiền mặt như sau:

Doanh số phí bảo hiểm thực thu năm đầu (FYP)/Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng Số tiền /Hợp đồng (VNĐ)
Từ 100 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng 8.000.000
Từ 200 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng 22.000.000
Từ 300 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng 33.000.000
Từ 500 triệu đồng đến dưới 700 triệu đồng 55.000.000
Từ 700 triệu đồng đến dưới 1.000 triệu đồng 112.000.000
Từ 1.000 triệu đồng đến dưới 1.500 triệu đồng 160.000.000
Từ 1.500 triệu đồng đến dưới 2.000 triệu đồng 240.000.000
Từ 2.000 triệu đồng đến dưới 3.000 triệu đồng 320.000.000
Từ 3.000 triệu đồng đến dưới 4.000 triệu đồng 480.000.000
Từ 4.000 triệu đồng trở lên 640.000.000

Các thời điểm chốt kết quả chương trình:

Lần chốt Thời điểm chốt FYD của hợp đồng Danh sách Hợp đồng xét thưởng
Lần thứ nhất Ngày 08/03/2020 Các Hợp đồng đã qua thời gian tự do xem xét tại thời điểm 08/03/2020.
Lần thứ hai Ngày 08/04/2020 Các Hợp dồng đã qua thời gian tự do xem xét tại thời điểm 08/04/2020 và chưa được xét tính tại các lần chốt trước.
Lần thứ ba Ngày 08/05/2020 Các Hợp đồng đã qua thời gian tự do xem xét tại thời điểm 08/05/2020 và chưa được xét tính tại các lần chốt trước.
Lần thứ tư Ngày 15/06/2020 Các Hợp đồng đã qua thời gian tự do xem xét tại các thời điểm 15/06/2020 và chưa được xét tính tại các lần chốt trước.


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo