Trả góp 0% qua thẻ tín dụng SCB

Ngày cập nhật: 25.05.20 - Mục: SCB - Lượt xem: 1,899 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 01/01/2020 Đến hết ngày 31/12/2020.

Đối tượng áp dụng: Tất cả Chủ thẻ tín dụng cá nhân SCB (Visa/Mastercard)

Loại phí Mức phí
Phí chuyển đổi sang Miễn phí
Phí quản lý giao dịch trả góp
– Tại đối tác liên kết với SCB 0%/tháng
– Tại đối tác bất kỳ do KH chọn 0,8%/tháng x dư nợ ban đầu
của khoản trả góp.
Phí chậm trả đối với giao dịch trả góp 50.000 VNĐ/ kỳ/ món trả góp (chưa bao gồm phí chậm thanh toán thẻ TDQT theo quy định hiện hành)

Ghi chú: Phí này chưa bao gồm phí chuyển đổi trả góp đối tác thu (nếu có).

Các trường hợp không được chuyển đổi trả góp:

  • KH bị chậm thanh toán thẻ tín dụng quốc tế (TDQT) SCB vào thời điểm chuyển đổi trả góp.
  • Giao dịch đã được hạch toán vào hệ thống vào kỳ sao kê T nhưng KH chuyển đổi trả góp từ kỳ sao kê thứ (T + 2) trở về sau.
  • Giao dịch phát sinh từ thẻ phụ không được Chủ thẻ chính đồng ý cho chuyển đổi trả góp.

Xem danh sách đối tác trả góp 0% liên kết với SCB tại đây

Xem chi tiết chương trình tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo