TPBank tăng vốn điều lệ lên hơn 5.842 tỷ đồng

Ngày cập nhật: 8.08.16 - Mục: TPBank - Lượt xem: 999 lần

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Văn bản về việc tăng của Ngân hàng TMCP Tiên Phong ().

tpbank-tang-von-dieu-le

Theo đó, NHNN chấp thuận việc TPBank tăng vốn điều lệ từ 5.550.000.000.000 đồng (Năm nghìn năm trăm năm mươi tỷ đồng) lên 5.842.105.000.000 đồng (Năm nghìn tám trăm bốn mươi hai tỷ một trăm linh năm triệu đồng) theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông TPBank thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 và Hội đồng quản trị TPBank thông qua tại Nghị quyết số 11/2016/NQ-TPB.HHĐQT ngày 23/05/2016.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo