Tiếp nối thành công cùng IVB

Ngày cập nhật: 5.04.19 - Mục: IVB - Lượt xem: 756 lần

Tiếp nối thành công cùng với nhiều chương trình thiết thực.

1. Lợi ích cho doanh nghiệp:

 • Tận dụng cơ hội kinh doanh.
 • Thời gian vay vốn linh hoạt.
 • Giải pháp tài chính tối ưu.

2. Lãi suất ưu đãi tài trợ vốn lưu động cho Doanh nghiệp:

Lựa chọn A:

 • Lãi suất cố định 7,49%/năm
 • Áp dụng 3 tháng đầu tiên

Lựa chọn B:

 • Lãi suất cố định 7,99%/năm
 • Áp dụng 6 tháng đầu tiên

3. Tiện ích sản phẩm:

 • Tổng hạn mức: 1.000 tỷ đồng.
 • Loại tiền: VND.
 • Mục đích: Bổ sung vốn lưu động
 • Mức tài trợ tối đa 100% tổng nhu cầu vay vốn.
 • Thời hạn vay: Phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh
 • Tài sản đảm bảo linh hoạt.

4. Điều khoản áp dụng:

 • Chương trình áp dụng đến hết 31/12/2019.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ điểm giao dịch gần nhất của IVB hoặc Trung tâm dịch vụ Khách hàng 1900 588 879.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo