Thứ 7 năng động cùng Sacombank mBanking

Ngày cập nhật: 7.07.18 - Mục: Sacombank - Lượt xem: 725 lần

Thứ 7 năng động cùng với nhiều hấp dẫn.

Ưu đãi:

  • Miễn phí tất cả các giao dịch có thu phí được thực hiện thành công qua Mobile Banking của Sacombank vào ngày 07/07/2018 và ngày 14/07/2018.
  • Tất cả các giao dịch bao gồm: chuyển khoản, thanh toán, mua hàng, nạp tiền, các giao dịch lập lịch và các giao dịch định kỳ.
  • Không giới hạn số lượng giao dịch và số tiền phí được miễn trên mỗi khách hàng.
  • Không bao gồm phí rút tiền mặt và lãi khi giao dịch từ thẻ.

Thời gian: ngày 7/7/2018 và ngày 14/7/2018

Phạm vi triển khai: Mobile Banking của Sacombank

Đối tượng: Tất cả các khách hàng cá nhân

Liên hệ:

  • 1900 5555 88
  • ask@sacombank.com
  • Chi nhánh/Phòng giao dịch gần nhất


Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo