Thông báo thay đổi hạn mức chuyển tiền trên IB

Ngày cập nhật: 21.11.15 - Mục: NCB - Lượt xem: 4,109 lần

Từ ngày 23/11/2015, hạn mức giao dịch chuyển tiền trên kênh /Tablet dành cho các Khách hàng sẽ thay đổi và được quy định cụ thể như sau:

TT

Nội dung

Hạn mức giao dịch (đồng)

Gói cơ bản

Gói cao cấp

1

Chuyển tiền trong hệ thống

a

Giá trị tối thiểu/giao dịch

10.000

Không giới hạn

b

Giá trị tối đa/giao dịch

300.000.000

500.000.000

c

Tổng giá trị tối đa/ngày

1.000.000.000

2.000.000.000

d

Hạn mức giao dịch chuyển tiền trong hệ thống NCB cho những tài khoản trong cùng một CIF: Không giới hạn

2

Chuyển tiền ngoài hệ thống NCB (qua kênh liên ngân hàng, không áp dụng đối với chuyển tiền nhanh 24/7)

a

Giá trị tối thiểu/giao dịch

50.000

Không giới hạn

b

Giá trị tối đa/giao dịch

200.000.000

500.000.000

c

Tổng giá trị tối đa/ngày

500.000.000

1.000.000.000

3

Chuyển tiền vãng lai trong hệ thống NCB (nhận bằng CMND)

a

Giá trị tối thiểu/giao dịch

50.000

Không giới hạn

b

Giá trị tối đa/giao dịch

100.000.000

300.000.000

c

Tổng giá trị tối đa/ngày

200.000.000

500.000.000

Nguồn: NCBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo