Thỏa trải nghiệm – Hoàn triệu điểm dành cho Khách hàng Doanh nghiệp hiện hữu của Shinhan Bank

Ngày cập nhật: 1.10.20 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 85 lần

Tặng đến 5 triệu điểm thưởng dành cho Khách hàng Thẻ tín dụng Doanh nghiệp Shinhan

đạt tổng chi tiêu qua thẻ tín dụng doanh nghiệp Shinhan trong thời hạn chương trình sẽ nhận được quà tặng là điểm thưởng Shinhan.

Quà tặng:

Tổng chi tiêu tối thiểu Quà tặng Giá trị tiền mặt tương đương Số lượng quà tặng mỗi giai đoạn Tổng số quà tặng
70.000.000 VNĐ  5.000.000 điểm 5.000.000 VNĐ 36 72

Giải thưởng sẽ được trao theo từng giai đoạn.

Sản phẩm áp dụng:

  • Thẻ tín dụng doanh nghiệp Shinhan Visa
  • Thẻ tín dụng doanh nghiệp Kocham – Shinhan
  • Thẻ tín dụng doanh nghiệp Korcham – Shinhan

Thời hạn chương trình: chia làm 02 giai đoạn

  • Giai đoạn 1: Từ 15/09/2020 đến 14/10/2020
  • Giai đoạn 2: Từ 15/10/2020 đến 15/11/2020

Điều kiện và điều khoản áp dụng: Vui lòng tham khảo tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo