Thêm quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng vay vốn tại Agribank tham gia Bảo an Tín dụng

Ngày cập nhật: 31.10.14 - Mục: Agribank - Lượt xem: 1,489 lần

Mới đây, căn cứ phê chuẩn của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Công văn số 12794/BTC-QLBH ngày 16/12/2013, Tổng Giám đốc Công ty ABIC đã ban hành Quy tắc bảo hiểm Bảo an Tín dụng năm 2014 theo Quyết định số 3131/QĐ-ABIC-PHH ngày 18/12/2013. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2014, các khách hàng vay vốn tại có tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an Tín dụng sẽ được áp dụng Quy tắc bảo hiểm này.

Quy tắc bảo hiểm Bảo an Tín dụng năm 2014 về cơ bản mở rộng quyền lợi bảo hiểm cho người được bảo hiểm. Trong đó, các quyền lợi bảo hiểm cơ bản bao gồm: Quyền lợi bảo hiểm tử vong/thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn; Quyền lợi bảo hiểm tử vong/tàn tật toàn bộ vĩnh viễn do bệnh tật; Quyền lợi bảo hiểm thương tật bộ phận vĩnh viễn. Ngoài ra ABIC sẽ thanh toán chi phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến giám định y khoa đối với các trường hợp được ABIC chỉ định.

Các quyền lợi bảo hiểm bổ sung bao gồm: Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện do tai nạn; Quyền lợi bảo hiểm lãi tiền vay; Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp mai táng phí. Cụ thể đối với Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp nằm viện do tai nạn, trường hợp người được bảo hiểm bị tử vong, thương tật toàn bộ vĩnh viễn, thương tật bộ phận vĩnh viễn từ 21% trở lên do tai nạn có nằm viện điều trị thuộc phạm vi bảo hiểm, ABIC sẽ chi trả trợ cấp cho những ngày nằm viện của đợt điều trị đầu tiên ngay sau khi xảy ra tai nạn.

Đối với Quyền lợi bảo hiểm lãi tiền vay, khi sự kiện bảo hiểm xảy ra, ABIC sẽ hỗ trợ một phần lãi tiền vay theo Hợp đồng Tín dụng mà người vay còn nợ ngân hàng. Đối với Quyền lợi bảo hiểm trợ cấp mai táng phí, ABIC trả một lần Trợ cấp mai táng phí với số tiền trợ cấp 1,000,000 đồng/người cho Người thụ hưởng/Người thừa kế hợp pháp/Cơ quan, chính quyền địa phương/Người đã đứng ra tổ chức mai táng cho Người được bảo hiểm trong mọi trường hợp Người được bảo hiểm bị tử vong.

Để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm, khách hàng vay vốn tại Agribank đã tham gia sản phẩm bảo hiểm Bảo an Tín dụng tại Công ty ABIC trước ngày 01/01/2014 nay còn hiệu lực có thể đến trụ sở Agribank nơi cho vay hoặc ABIC gần nhất để được hướng dẫn ký Sửa đổi bổ sung điều chỉnh Quy tắc bảo hiểm áp dụng.

Tìm hiểu thêm: Bảo an Tín dụng là sản phẩm bảo hiểm cung cấp cho khách hàng vay vốn của Agribank, trong trường hợp có các sự kiện bảo hiểm xảy ra thuộc phạm vi bảo hiểm, công ty ABIC sẽ thay mặt người đi vay (trên cơ sở đã có uỷ quyền của người được bảo hiểm) trả cho Agribank một khoản tiền nhất định được quy định trên Giấy Chứng nhận Bảo hiểm.

Nguồn: AgribankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo