Thanh toán online – Nhận ngay tiền thưởng cùng OCB

Ngày cập nhật: 6.11.16 - Mục: OCB - Lượt xem: 3,616 lần

1. Tên chương trình khuyến mại: “ ONLINE – Nhận ngay tiền thưởng”

2. Thời gian khuyến mại: từ 01/11/2016 đến 31/12/2016 (02 tháng)

3. Hàng hóa, dịch vụ khuyến mại: Nạp tiền điện thoại và thanh toán hóa đơn qua ebanking của (Danh sách loại hóa đơn được tham gia CTKM như phụ lục đính kèm thông báo này).

ocb-thanh-toan-online

4. Phạm vi khuyến mại: các chi nhánh, phòng giao dịch của OCB trên toàn quốc.

5. Khách hàng của chương trình khuyến mại:

– Là khách hàng sử dụng dịch vụ OCB Online/ OCB Mobile

– Khách hàng có thực hiện giao dịch nạp tiền điện thoại di động/ thanh toán hóa đơn qua theo danh sách trong phụ lục đính kèm thông báo này

6. Thể lệ & cơ cấu giải thưởng:

– Giải thưởng tuần: dành cho các khách hàng có tổng giá trị giao dịch và khách hàng có số lượng giao dịch cao nhất trong tuần.

Giải Số giải Số tuần Giá trị giải thưởng Tổng giá trị
Giải Tổng giá trị GD tuần 01 09 1,000,000 9,000,000
Giải Số lượng GD tuần 01 09 500,000 4,500,000

–       Giải thưởng tháng: dành cho các khách hàng có tổng giá trị giao dịch cao nhất trong tháng và khách hàng có số lượng giao dịch cao trong tháng

Giải Số  giải Số tháng Giá trị giải thưởng Tổng giá trị
Giải nhất Tổng giá trị GD tháng 1 2 5,000,000 VND 10,000,000 VND
Giải nhì Tổng giá trị GD tháng 2 2 2,000,000 VND  8,000,000VND
Giải ba Tổng giá trị GD tháng 3 2 1,000,000 VND 6,000,000 VND
Giải Số lượng GD tháng 6 2 1,000,000 VND 12,000,000 VND

Lưu ý:

– Các giao dịch được tham gia chương trình là những giao dịch thành công trong thời gian từ 00:00:00 ngày 01/11/2016 đến 23:59:59 ngày 31/12/2016.

– Mệnh giá tối thiểu dịch vụ nạp tiền điện thoại di động và dịch vụ thanh toán hóa đơn: 100,000 VND/ lần.

– Đối với các giải Tổng giá trị: trường hợp các khách hàng có doanh số trùng nhau, xét khách hàng có số lượng giao dịch nhiều hơn, nếu số lượng giao dịch bằng nhau thì xét tiếp thời gian đạt doanh số sớm hơn để trao thưởng.

– Đối với các giải Số lượng giao dịch: nếu các khách hàng có số lượng giao dịch trùng nhau, xét tổng giá trị giao dịch để trao thưởng. Nếu tổng giá trị giao dịch bằng nhau, xét khách hàng có giao dịch thành công đầu tiên để trao thưởng.

– Mỗi khách hàng chỉ được nhận 01 giải trong 01 tuần, trường hợp khách hàng đủ điều kiện nhận giải Tổng giá trị và giải Số lượng giao dịch khách hàng sẽ được trao giải Tổng giá trị tuần, giải Số lượng giao dịch sẽ được trao cho khách hàng đủ điều kiện tiếp theo. Tương tự với các giải tháng.

– Trong suốt thời gian diễn ra chương trình , mỗi khách hàng được nhận tối đa 04 giải: 01 giải Tổng giá trị giao dịch tháng, 01 giải số lượng giao dịch tháng, 01 giải Tổng giá trị giao dịch tuần và 01 giải số lượng giao dịch tuần. Trường hợp khách hàng đủ điều kiện nhận thưởng đã được trao các kỳ trước đó, giải thưởng sẽ được trao cho khách hàng đủ điều kiện tiếp theo.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo