Thanh toán dễ dàng hơn với tính năng contactless của Thẻ Visa Bản Việt

Ngày cập nhật: 27.10.19 - Mục: Viet Capital Bank - Lượt xem: 933 lần

dễ dàng hơn với tính năng contactless của Thẻ Visa Bản Việt giúp bạn có thể mà không cần quẹt thẻ.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo