Tặng thêm đến 1 triệu đồng cho chủ thẻ OCB MasterCard mua sắm tại Nguyễn Kim

Ngày cập nhật: 13.09.16 - Mục: OCB - Lượt xem: 1,268 lần

Tặng thêm đến 1 triệu đồng cho chủ thẻ tại Nguyễn Kim trong thời gian từ 01/09/2016 đến 30/09/2016

ocb-nguyen-kim

Tham khảo thể lệ chương trình tại đây.Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo