Tặng ngay đồ uống khi thanh toán bằng thẻ OCB MasterCard

Ngày cập nhật: 7.01.16 - Mục: OCB - Lượt xem: 1,683 lần

tang-ngay-do-uong-khi-thanh-toan-bang-the-ocb-mastercard

Chi tiết về thể lệ chương trình và danh sách các nhà hàng áp dụng: vui lòng xem tại đây

Nguồn: OCBTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo