Tặng 50% giá trị giao dịch với thẻ Eximbank-Visa Platinum

Ngày cập nhật: 30.05.16 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 5,849 lần

Tên chương trình: ”Tặng 50% giá trị giao dịch với thẻ -”.

Thời gian: từ ngày 20/05/2016 đến hết ngày 17/08/2016.

Nội dung:

  • Khách hàng phát hành mới thẻ: Hoàn 50% giá trị giao dịch thanh toán đầu tiên (giá trị giao dịch tối thiểu phải từ 300.000 đồng trở lên, tiền thưởng tối đa 1,5 triệu đồng/chủ thẻ chính và 1 triệu đồng/chủ thẻ phụ).
  • Khách hàng hiện hữu: Hoàn 50% giá trị giao dịch thanh toán đầu tiên (giá trị giao dịch tối thiểu phải từ 300.000 đồng trở lên, tiền thưởng tối đa 1 triệu đồng/chủ thẻ chính và 500.000 đồng/chủ thẻ phụ).

Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo thêm tại đây hoặc liên hệ Bộ phận Dịch vụ khách hàng 24/7:

Nguồn: EximbankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo