Tận hưởng ưu đãi hoàn tiền khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng Shinhan tại Co.opmart

Ngày cập nhật: 2.11.18 - Mục: Shinhan Bank Vietnam - Lượt xem: 547 lần

Tận hưởng khi chi tiêu bằng tại với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Chi tiết ưu đãi:

  • Hoàn tiền 10% cho chi tiêu tối thiểu từ 500.000 đồng tại hệ thống siêu thị Co.opmart & Co.opXtra bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan.
  • Chủ Thẻ hợp lệ tham gia chương trình phải có chi tiêu tối thiểu từ 500.000 đồng thực hiện bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ tại hệ thống siêu thị Co.opmart & Co.opXtra trong Thời hạn chương trình.
  • Trường hợp có hơn một (01) Chủ Thẻ Hợp Lệ đạt được chi tiêu tối thiểu hợp lệ cùng một lúc, Chủ thẻ có chi tiêu hợp lệ nhiều hơn sẽ được trao giải thưởng.
  • Giao dịch hợp lệ là giao dịch được thực hiện bằng Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ trong Thời hạn chương trình và phải được quyết toán vào tài khoản Thẻ Tín Dụng vào hoặc trước ngày 16/12/2018.
  • Số tiền được hoàn sẽ được chuyển vào tài khoản thanh toán của Chủ Thẻ Chính trước ngày 31/12/2018.

Điều kiện & điều khoản của chương trình xem tại đây.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau:

Đối tượng khách hàng:

Chủ Thẻ Chính và Chủ Thẻ Phụ của các Thẻ Tín Dụng do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành (hoặc Thẻ Tín Dụng ANZ được phát hành tại Việt Nam) dưới đây và có lịch sử tín dụng tốt của:

  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Chuẩn
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Vàng
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Bạch Kim
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa Bạch Kim Du Lịch
  • Thẻ Tín Dụng Shinhan/ANZ Visa PWM (SPB)

Thời hạn chương trình: Từ 12/11/2018 đến 09/12/2018Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo