Tận hưởng ưu đãi 10% trên giá phòng tốt nhất của Agoda với thẻ Eximbank Visa

Ngày cập nhật: 21.12.15 - Mục: Eximbank - Lượt xem: 2,027 lần

tan-huong-uu-dai-10-tren-gia-phong-tot-nhat-cua-agoda-voi-the-eximbank-visa

Nội dung ưu đãi:

 • Chủ thẻ khi đặt phòng và thanh toán bằng thẻ tại sẽ được giảm giá thêm 10% trên giá phòng tốt nhất của tại các khách sạn trên toàn thế giới.
 • Loại thẻ áp dụng: Thẻ Visa Debit và thẻ Tín dụng Eximbank Visa.

Thời gian ưu đãi:

 • Thời gian đặt phòng: 15/12/2015 – 31/01/2016.
 • Thời gian lưu trú : 15/12/2015 – 30/04/2016.

Địa điểm áp dụng chương trình: áp dụng tại trang web www.agoda.com/visavietnamoffers

Điều kiện ưu đãi:

 • áp dụng cho tất cả các khách sạn đủ điều kiện tham gia, chấp nhận thanh toán trả trước và thực hiện đặt phòng qua www.agoda.com/visavietnamoffers
 • Khuyến mãi chỉ được áp dụng trên giá trị tiền phòng (không bao gồm thuế địa phương, phí phục vụ và các khoản phụ thu khác).
 • Khuyến mãi chỉ được áp dụng theo nguyên tắc ưu tiên người đặt trước.
 • Khyến mãi không có giá trị chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng cố định (trừ trường hợp quy định).
 • Khuyến mãi không thể chuyển đổi thành tiền mặt hoặc bất kỳ sản phẩm nào khác.
 • Visa và/hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện và điều khoản tại bất kỳ thời điểm nào. Chương trình khuyến mãi này là độc lập, và không liên quan đến bất kỳ ưu đãi giữa Visa và chủ thẻ trước đó.
 • Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi điều khoản và điều kiện của Agoda và Visa.
 • Trong trường hợp tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Eximbank Call Center: 1800 1199
Email: card@eximbank.com.vn

Nguồn: EximbankTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo