Tâm an vạn phúc – Sung túc trọn đời cùng SCB

Ngày cập nhật: 13.07.19 - Mục: SCB - Lượt xem: 493 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 01/07/2019 Đến hết ngày 31/12/2019.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân (không bao gồm CBNV ) là Bên mua của Sản phẩm , sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ đi kèm của và có phí bảo hiểm quy năm/hợp đồng bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên.

ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

Tất cả khách hàng cá nhân (không bao gồm CBNV SCB) là Bên mua bảo hiểm của Sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm hỗ trợ đi kèm của Manulife và có phí bảo hiểm quy năm/hợp đồng bảo hiểm từ 100 triệu đồng trở lên.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG

Khách hàng đáp ứng đủ điệu kiện của chương trình sẽ đồng thời nhận được cả 2 ưu đãi từ chương trình là Ưu đãi 1 và Ưu đãi 2.

Ưu đãi 1: Thưởng tiền vào thẻ thanh toán của Khách hàng

  • Khách hàng đáp ứng điều kiện của chương trình và Hợp đồng còn hiệu lực sau thời hạn cân nhắc (thời gian xem xét tự do) sẽ được hưởng ưu đãi tặng tiền vào Thẻ thanh toán SCB Debit (SCB Mastercard Debit hoặc SCB BeYou) của Khách hàng mở tại SCB (Chi tiết nội dung ưu đãi vui lòng liên hệ tư vấn viên tại SCB).
  • Tổng giá trị giải thưởng ưu đãi 1 ước tính là: 6.678.000.000 đồng. Trong trường hợp, giá trị giải thưởng vượt phần ngân sách ước tính, SCB sẽ chủ động tăng nguồn ngân sách của chương trình sao cho đảm bảo tất cả các Khách hàng đáp ứng đủ điều kiện của chương trình đều sẽ nhận được giải thưởng của chương trình.

Ưu đãi 2: Quay số điện tử xác định trúng thưởng vào cuối chương trình

Cơ cấu giải thưởng quay số điện tử xác định trúng thưởng vào cuối chương trình: Gồm 24 lần quay, trong đó có 24 lần trúng thưởng.

Giải thưởng Nội dung giải thưởng Điều kiện tham gia quay số Trị giá giải thưởng (VNĐ) Số giải Thành tiền (VNĐ)
Giải Nhất 01 Voucher du lịch Châu Âu 10 ngày 9 đêm dành cho 2 người. Tổng phí bảo hiểm thực đóng quy năm/Khách hàng >=2 tỷ đồng 100 triệu 1 100 trịêu
Giải Nhì 01 Voucher du lịch Maldives 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người. Tổng phí bảo hiểm thực đóng quy năm/Khách hàng >=1 50 trịêu 1 50 trịêu
Giải Ba 01 Voucher du lịch Bali 4 ngày 3 đêm dành cho 2 người. Tổng phí bảo hiểm thực đóng quy năm/Khách hàng >=0,5 tỷ đồng 30 trịêu 2 60 trịêu
Giải Tư 01 Thẻ SCB BeYou/ SCB MasterCard Debit trị giá 05 triệu đồng. Tổng phí bảo hiểm thực đóng quy năm/Khách hàng >=0,1 tỷ đồng 5 trịêu 20 100 trịêu
TỔNG CỘNG 24 310 trịêu

 

ĐIỀU KIỆN CẤP MÃ SỐ DỰ THƯỞNG

Số lượng số dự thưởng được cấp theo bội số của doanh số phí bảo hiểm quy năm của Khách hàng tham gia Hợp đồng bảo hiểm(*), cụ thể như sau:

Doanh số phí bảo hiểm thực đóng quy năm/Hợp đồng bảo hiểm của Khách hàng Số phiếu dự thưởng được cấp/Hợp đồng của Khách hàng
Mỗi 50 triệu đồng 01

 

(*) Điều khoản & điều kiện áp dụng

Xem chi tiết chương trình tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo