Tâm an trọn vẹn – Vạn phúc gửi trao cùng SCB

Ngày cập nhật: 6.11.18 - Mục: SCB - Lượt xem: 638 lần

Ngày triển khai: Từ ngày 03/11/2018 Đến hết ngày 31/01/2019.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân tham gia Hợp đồng (HĐBH) tại tất cả điểm giao dịch của trong thời gian khuyến mại và thỏa các điều kiện chương trình.

Ưu đãi 01: Khách hàng tham gia quay số ngay khi nhận HĐBH phát hành thành công

  • Thời gian triển khai: Từ 01/11 – 31/12/2018.
  • Điều kiện áp dụng: Phí bảo hiểm quy năm (Phí APE) của HĐBH đạt tối thiểu từ hai mươi triệu đồng trở lên đến dưới một trăm triệu đồng và thỏa các điều kiện khác của chương trình.
  • Điều kiện cấp mã dự thưởng: Số lần tham gia quay số điện tử ngay cấp cho Khách hàng căn cứ theo căn cứ theo bội số của doanh số phí Bảo hiểm quy năm của Hợp đồng (Phí APE/HĐBH), cụ thể: Mỗi 20 triệu đồng Khách hàng sẽ được tham gia quay số 01 lần
  • Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng Nội dung giải thưởng Số tiền thưởng Số giải
Giải nhất Thẻ SCB MasterCard Debit có sẵn tiền mặt 15 triệu đồng 20
Giải nhì 8 triệu đồng 40
Giải ba 5 triệu đồng 90
Giải tư 2 triệu đồng 120
Giải may mắn 1 triệu đồng 1.430

 

Ưu đãi 02: Khách hàng được cấp mã dự thưởng để tham gia quay số cuối chương trình khi thỏa điều kiện

  • Thời gian triển khai: Từ 01/11/2018 – 31/01/2019
  • Điều kiện áp dụng: Phí bảo hiểm quy năm của HĐBH đạt tối thiểu từ hai mươi triệu đồng trở lên và thỏa các điều kiện khác của chương trình.
  • Điều kiện cấp mã dự thưởng: Số dự thưởng cấp cho Khách hàng căn cứ theo bội số của doanh số phí Bảo hiểm quy năm của Hợp đồng (Phí APE/ HĐBH), cụ thể: Mỗi 20 triệu đồng Khách hàng sẽ được cấp 01 mã dự thưởng.
  • Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng Nội dung giải thưởng Trị giá giải thưởng Số giải
Giải nhất 01 Voucher du lịch Úc 7 ngày 6 đêm dành cho 2 người 120 triệu đồng 01
Giải nhì 01 Voucher du lịch Hàn Quốc 5 ngày 4 đêm dành cho 2 người 80 triệu đồng 01
Giải ba 01 Voucher du lịch Đài Loan 6 ngày 5 đêm dành cho 2 người 60 triệu đồng 01

 

Ưu đãi 03: Tặng tiền mặt vào thẻ SCB MasterCard Debit của Khách hàng tham gia HĐBH thỏa điều kiện mức phí bảo hiểm

Thời gian triển khai: Từ 01/11/2018 – 31/12/2018

Điều kiện áp dụng: Phí bảo hiểm thực thu theo định kỳ đóng phí (Phí FYP) của HĐBH đạt tối thiểu từ một trăm triệu đồng trở lên và thỏa các điều kiện khác của chương trình.

Cơ cấu giải thưởng:

Phí FYP/ 01 Hợp đồng/ 01 Người được bảo hiểm (triệu đồng) Giá trị ưu đãi
Từ 100 – dưới 200 15 triệu đồng
Từ 200 – dưới 300 30 triệu đồng
Từ 300 – dưới 500 45 triệu đồng
Từ 500 – dưới 700 75 triệu đồng
Từ 700 – dưới 1.000 110 triệu đồng
Từ 1.000 – dưới 1.500 155 triệu đồng
Từ 1.500 – dưới 2000 240 triệu đồng
Từ 2.000 trở lên 330 triệu đồng

 

Xem chi tiết chương trình tại đâyTìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo