Từ khóa Yến sào Dạ Yến

HSBC – Khuyến mãi tại yến sào Dạ Yến

0 HSBC - Khuyến mãi tại yến sào Dạ Yến

HSBC - Khuyến mãi tại yến sào Dạ Yến Giảm 50% cho khách hàng sử dụng thẻ HSBC các loại, áp dụng cho chén chè yến đầu tiên. Giảm 10% cho chủ thẻ HSBC Premier và Visa Platinum. Giảm 8% cho chủ thẻ HSBC Vàng và Chuẩn. Điều khoản và điều kiện: tại đây Thời gian: 20/04/2015. Địa điểm: ...

02.3.15 | HSBC | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo