Từ khóa Xoom

Sacombank – Dịch vụ chi trả kiều hối Xoom

0 Sacombank - Dịch vụ chi trả kiều hối Xoom

Nhận tiền từ người thân ở nước ngoài gửi về Việt Nam một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn. Tiện ích Khách hàng có thể nhận tiền bằng tài khoản và thẻ tại bất cứ ngân hàng nào (*) ngay khi người chuyển hoàn tất chuyển tiền. Khách hàng có thể nhận tiền tại quầy tại bất cứ điểm giao ...

04.11.16 | Sacombank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo