Từ khóa Vietstar Resort & Spa

Standard Chartered – Khuyến mãi giảm 10% tại Vietstar Resort & Spa

0 Standard Chartered - Khuyến mãi giảm 10% tại Vietstar Resort & Spa

Ưu đãi: cho tất cả chủ thẻ SC: giảm giá 10% trên giá phòng tốt nhất được niêm yết trên website của Vietstar Resort. Ngày hết hạn: 31/10/2015. Địa chỉ: núi Thơm, An Phú, TP. Tuy Hòa, Phú Yên. Điện thoại: 057 378 9999 - 379 3470. Nguồn: Standard Chartered ...

12.18.14 | Standard Chartered | Xem thêm

Citibank – Khuyến mãi giảm 10% tại VietStar Resort & Spa

0 Citibank - Khuyến mãi giảm 10% tại VietStar Resort & Spa

Giảm 10% trên giá hiện hành tốt nhất. Thời gian: 01/09/2014 - 31/10/2015. Địa điểm: Núi Thơm, An Phú, Tuy Hòa. Tel: 08.3872 3655. Email: sales@sionmarketing.com Nguồn: Citibank ...

12.9.14 | Citibank | Xem thêm

DongA Bank – Khuyến mãi giảm 10% tại Vietstar Resort & Spa

0 DongA Bank - Khuyến mãi giảm 10% tại Vietstar Resort & Spa

Nguồn: DongA Bank ...

11.18.14 | DongA Bank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo