Từ khóa VietinBank iConnect

VietinBank iConnect: Nền tảng API mở hàng đầu Việt Nam

0 VietinBank iConnect: Nền tảng API mở hàng đầu Việt Nam

Với VietinBank iConnect, các doanh nghiệp, cộng đồng fintech và cộng đồng khởi nghiệp có thêm công cụ để trải nghiệm và phát triển hoạt động kinh doanh. VietinBank iConnect là gì? Là ngân hàng tiên phong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ hiện đại vào hoạt động kinh doanh, VietinBank đã xác lập m ...

06.18.21 | VietinBank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo