Từ khóa VIB miễn phí nâng cấp Thẻ Values Chip Contactless

VIB miễn phí nâng cấp Thẻ Values Chip Contactless

0 VIB miễn phí nâng cấp Thẻ Values Chip Contactless

Để mang đến trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng, VIB nâng cấp thẻ Values với công nghệ Chip Contactless hiện đại. Ưu điểm: Tăng cường bảo mật Thẻ, giao dịch Thẻ an toàn hơn Tiện lợi với công nghệ “không tiếp xúc”, không cần nhập PIN/ ký tên trên hóa đơn giao dịch dưới 1 triệu đồng tại cá ...

10.21.20 | VIB | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo