Từ khóa VCB M-Token

Vietcombank triển khai phương thức xác thực VCB M-Token dành cho khách hàng tổ chức sử dụng dịch vụ VCB-iB@nking

1

Với phương châm luôn đổi mới nhằm mang đến cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng hiện đại và bảo mật, từ ngày 20/05/2019, Vietcombank triển khai phương thức xác thực mới VCB Mobile Token (VCB m - Token) dành cho các khách hàng tổ chức sử dụng dịch vụ VCB-ib@nking. VCB m-Token là một ứng dụng được cà ...

05.28.19 | Vietcombank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo