Từ khóa ủy thác

LienVietPostBank ưu đãi Gói dịch vụ Ủy thác thanh toán lương

0 LienVietPostBank ưu đãi Gói dịch vụ Ủy thác thanh toán lương

Đối tượng áp dụng: Tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu thanh toán lương, thưởng và các khoản phúc lợi/ thu nhập bất thường khác cho các cán bộ nhân viên (CBNV) qua tài khoản của CBNV mở tại LienVietPostBank. Miễn phí: Chi hộ lương năm đầu tiên; Phát hành lần đầu Thẻ ghi nợ quốc tế, Thẻ trả ...

02.18.20 | LienVietPostBank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo