Từ khóa thẻ nội địa LienVietPostBank

Ngày không dùng tiền mặt với thẻ nội địa LienVietPostBank

0 Ngày không dùng tiền mặt với thẻ nội địa LienVietPostBank

1. Tên chương trình khuyến mại: “Ngày không tiền mặt cùng thẻ ghi nợ nội địa NAPAS” 2. Thời gian khuyến mại: từ 0:00:00 ngày 16/6/2019 đến 23:59:59 ngày 30/6/2019. 3. Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại: Phiếu/ Voucher du lịch nghỉ dưỡng trong nước dành cho cả gia đình trị giá 25.000.000VND (Bằng ...

06.21.19 | LienVietPostBank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo