Từ khóa The Nam Hai Resort Hoi An

Citibank – Khuyến mãi tại The Nam Hai Resort Hoi An

0 Citibank - Khuyến mãi tại The Nam Hai Resort Hoi An

Citibank - Khuyến mãi tại The Nam Hai Resort Hoi An Giá dành cho chủ thẻ Citi & người nước ngoài đang lưu trú tại Việt Nam, loại Villa một phòng ngủ 07/01/2015 - 01/05/2015 và 01/07/2015 - 02/09/2015: 6.890.000++ VND/đêm, 02/05/2015 - 30/06/2015 và 03/09/2015 - 22/12/2015: 6.250.000++VND/ ...

01.27.15 | Citibank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo