Từ khóa thẻ Eximbank

Đặc quyền ưu đãi chăm sóc da tại Vada Skincare and Spa cho chủ thẻ Eximbank

0 Đặc quyền ưu đãi chăm sóc da tại Vada Skincare and Spa cho chủ thẻ Eximbank

Đặc quyền ưu đãi chăm sóc da tại Vada Skincare and Spa cho chủ thẻ Eximbank Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: card@eximbank.com.vn ...

02.1.19 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Cicilia Đà Nẵng

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Cicilia Đà Nẵng

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Cicilia Đà Nẵng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

12.28.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Cicilia Nha Trang

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Cicilia Nha Trang

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Cicilia Nha Trang với nhiều chương trình hấp dẫn. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

12.28.18 | Eximbank | Xem thêm

Tham gia ưu đãi Leflair’s birthday sale cùng thẻ Eximbank

0 Tham gia ưu đãi Leflair’s birthday sale cùng thẻ Eximbank

Tham gia ưu đãi Leflair’s birthday sale cùng thẻ Eximbank với hóa đơn trị giá từ 1.000.000 VNĐ trở lên. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

12.10.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi 3 ngày đặc biệt tại Klook dành cho thẻ Eximbank

0 Ưu đãi 3 ngày đặc biệt tại Klook dành cho thẻ Eximbank

Ưu đãi 3 ngày đặc biệt tại Klook dành cho thẻ Eximbank từ ngày 10/12/2018 đến 12/12/2018. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

12.10.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Việt Tam Anh

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Việt Tam Anh

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Việt Tam Anh từ ngày 19/11/2018 đến 31/01/2019. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

12.10.18 | Eximbank | Xem thêm

Black Friday cùng chủ thẻ Eximbank

0 Black Friday cùng chủ thẻ Eximbank

Black Friday cùng chủ thẻ Eximbank với các sản phẩm của Xuan An Fashion & Lifestyle Thể lệ chương trình xem tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

11.25.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Oracle Beauty Clinic

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Oracle Beauty Clinic

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank tại Oracle Beauty Clinic từ 01/10/2018 đến 30/09/2019. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

11.23.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua Samsung Galaxy Note 9Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 9

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua Samsung Galaxy Note 9Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua ĐTDĐ Samsung Galaxy Note 9

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua Điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9 từ 10/11/2018 đến 30/11/2018. Thể lệ chương trình xem tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

11.21.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua Samsung Galaxy Note 9

0 Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua Samsung Galaxy Note 9

Ưu đãi cùng thẻ Eximbank khi mua Samsung Galaxy Note 9 với chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Thể lệ chương trình xem tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

10.23.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi 50% dành cho chủ thẻ Eximbank tại Gymaster

0 Ưu đãi 50% dành cho chủ thẻ Eximbank tại Gymaster

Ưu đãi 50% dành cho chủ thẻ Eximbank tại Gymaster từ ngày 05/10/2018 đến 31/03/2019. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

10.23.18 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank tại Agoda

0 Ưu đãi dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank tại Agoda

Ưu đãi dành cho chủ thẻ quốc tế Eximbank tại Agoda từ 15/09/2018 đến 15/10/2018. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

09.17.18 | Eximbank | Xem thêm

Page 1 of 612345...>>

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo