Từ khóa thẻ Eximbank

Ưu đãi lên đến 30% dành cho chủ thẻ Eximbank khi đăng ký nhập học tại Apax Leaders

0 Ưu đãi lên đến 30% dành cho chủ thẻ Eximbank khi đăng ký nhập học tại Apax Leaders

Ưu đãi lên đến 30% dành cho chủ thẻ Eximbank khi đăng ký nhập học tại Apax Leaders kéo dài đến 31/12/2020. Thể lệ chi tiết xem tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

11.5.20 | Eximbank | Xem thêm

Ưu đãi lên đến 20% dành cho chủ thẻ Eximbank khi mua hoa tại Flowerstore

0 Ưu đãi lên đến 20% dành cho chủ thẻ Eximbank khi mua hoa tại Flowerstore

Ưu đãi lên đến 20% dành cho chủ thẻ Eximbank khi mua hoa tại Flowerstore mừng ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Thể lệ xem tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

10.18.20 | Eximbank | Xem thêm

Mắt kính Sun Wear Boutique ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank

0 Mắt kính Sun Wear Boutique ưu đãi dành cho chủ thẻ Eximbank

Mắt kính Sun Wear Boutique ưu đãi lên tới 20% dành cho chủ thẻ Eximbank. Thể lệ chi tiết xem tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

10.1.20 | Eximbank | Xem thêm

Gina Tour ưu đãi lớn cho chủ thẻ Eximbank

0 Gina Tour ưu đãi lớn cho chủ thẻ Eximbank

Gina Tour ưu đãi lên đến 50% dành cho chủ thẻ Eximbank từ nay đến hết 30/01/2021. Thể lệ  chi tiết xem tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

09.27.20 | Eximbank | Xem thêm

Alma Resort ưu đãi lớn dành cho chủ thẻ Eximbank

0 Alma Resort ưu đãi lớn dành cho chủ thẻ Eximbank

Alma Resort ưu đãi lên tới 30% dành cho chủ thẻ Eximbank. Thể lệ chi tiết xem tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 18001199 Email: card@eximbank.com.vn ...

09.27.20 | Eximbank | Xem thêm

Khải San Food giảm giá cho tất cả chủ thẻ Eximbank

0 Khải San Food giảm giá cho tất cả chủ thẻ Eximbank

Khuyến mãi lên tới 5% dành cho chủ thẻ Eximbank khi thanh toán tại Khải San Food. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

09.5.20 | Eximbank | Xem thêm

Trang sức Hera ưu đãi cho chủ thẻ Eximbank

0 Trang sức Hera ưu đãi cho chủ thẻ Eximbank

Trang sức Hera ưu đãi lên đến 20% dành cho chủ thẻ Eximbank. Thể lệ xem tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

08.6.20 | Eximbank | Xem thêm

Apax Leaders ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ Eximbank

0 Apax Leaders ưu đãi hấp dẫn cho chủ thẻ Eximbank

Apax Leaders ưu đãi hấp dẫn khóa học tiếng Anh cho chủ thẻ Eximbank. Thể lệ xem tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

07.17.20 | Eximbank | Xem thêm

Super sale up to 80% của DAFC dành cho thẻ Eximbank

0 Super sale up to 80% của DAFC dành cho thẻ Eximbank

 Giảm giá thêm 2% trên tổng giá trị hóa đơn cho khách hàng khi thanh toán 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ bằng các loại thẻ được phát hành bởi Eximbank tại chương trình Super Sale. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

06.26.20 | Eximbank | Xem thêm

Đàn Piano Renaissance ưu đãi cho tất cả chủ thẻ Eximbank

0 Đàn Piano Renaissance ưu đãi cho tất cả chủ thẻ Eximbank

Đàn Piano Renaissance ưu đãi lên đến 20% cho tất cả chủ thẻ Eximbank từ 22/05/2020 đến 22/06/2020. Thể lệ xem tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

06.12.20 | Eximbank | Xem thêm

Le Jardin Hotel & Spa ưu đãi cho tất cả chủ thẻ Eximbank

0 Le Jardin Hotel & Spa ưu đãi cho tất cả chủ thẻ Eximbank

Le Jardin Hotel & Spa giảm đến 15% tiền phòng dành cho tất cả chủ thẻ Eximbank từ nay đến 01/06/2021. Thể lệ xem tại đây Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

06.5.20 | Eximbank | Xem thêm

Khuê Restaurant ưu đãi cho tất cả chủ thẻ Eximbank

0 Khuê Restaurant ưu đãi cho tất cả chủ thẻ Eximbank

Giảm 20% cho tất cả chủ thẻ Eximbank từ nay đến 01/06/2021. Thể lệ xem tại đây. Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ: Eximbank Call Center: 1800 1199 Email: contact@eximbank.com.vn ...

06.5.20 | Eximbank | Xem thêm

Page 1 of 1012345...10...>>

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo