Từ khóa Starwood Hotels & Resorts

Giảm giá 20% khi chủ thẻ LienVietPostBank đặt phòng khách sạn tại hệ thống Starwood Hotels & Resorts

0 Giảm giá 20% khi chủ thẻ LienVietPostBank đặt phòng khách sạn tại hệ thống Starwood Hotels & Resorts

Giảm giá 20% khi chủ thẻ LienVietPostBank đặt phòng khách sạn tại hệ thống Starwood Hotels & Resorts từ nay đến 31/12/2015. 1. Đối tượng áp dụng: Khách hàng sử dụng Thẻ ghi nợ quốc tế LienVietPostBank MasterCard và Thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank MasterCard. 2. Nội dung chương trình: ...

08.14.15 | LienVietPostBank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo