Từ khóa Smartnet

Vietcombank và Smartnet phối hợp thanh toán bằng mã QR

0 Vietcombank và Smartnet phối hợp thanh toán bằng mã QR

Liên tục cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm mang lại những trải nghiệm tuyệt vời nhất cho khách hàng, Vietcombank đã hợp tác với Smartnet để tiếp tục mở rộng đơn vị chấp nhận thanh toán mã QR trên Ngân hàng số VCB Digibank.Theo đó, từ ngày 06/05/2021, thông qua hệ thống kết nối trực tuyến ...

05.15.21 | Vietcombank | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo