Từ khóa siêu thị K-Market

Ưu đãi đến từ siêu thị K-Market dành cho thẻ Shinhan

0

Ưu đãi 3% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng cá nhân Shinhan. Đối tượng áp dụng: Các thẻ tín dụng cá nhân do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành dưới đây theo các đầu mã BIN: 403013, 450255, 469672, 469673, 401559 Thời hạn chương trình: Đến 30/06/2021 Điều kiện và điều khoản á ...

04.17.21 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Ưu đãi đến từ siêu thị K-Market dành cho thẻ Shinhan Bank

0 Ưu đãi đến từ siêu thị K-Market dành cho thẻ Shinhan Bank

Thời hạn chương trình: Đến 31/12/2020 Sản phẩm khuyến mại: Các thẻ tín dụng cá nhân do Ngân Hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam phát hành dưới đây theo các đầu mã BIN: 403013, 450255, 469672, 469673 Thể lệ chương trình: Ưu đãi 3% trên tổng hóa đơn cho chủ thẻ tín dụng cá nhân Shinhan. Điều kiện và đ ...

02.2.20 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo