Từ khóa Shinhan Travel Platinum

Chi tiêu và nhận dặm thưởng Asia Miles cùng Thẻ tín dụng Shinhan Travel Platinum

0 Chi tiêu và nhận dặm thưởng Asia Miles cùng Thẻ tín dụng Shinhan Travel Platinum

Chi tiêu và trở thành 1 trong 50 khách hàng nhận 10,000 dặm Asia Miles. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau: (*) Tương đương 1 vé 1 chiều của Cathay Pacific chặng TP.HCM – Hong Kong hoặc TP.HCM – Singapore Giải thưởng sẽ được trao cho 50 chủ thẻ Chín ...

05.30.19 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Ưu đãi 15% dặm thưởng thêm Asia Miles dành cho chủ thẻ tín dụng Shinhan Travel hạng Bạch Kim

0

Ưu đãi 15% dặm thưởng thêm Asia Miles dành cho chủ thẻ tín dụng Shinhan Travel hạng Bạch Kim từ ngày 28/12/2018 đến 28/01/2019. Chi tiết ưu đãi: Nhận thêm 15% giá trị dặm bay khi quy đổi Dặm thưởng Shinhan tích luỹ từ thẻ. thành Dặm bay Asia Miles trong thời hạn diễn ra chương trình. Lưu ý: ...

01.12.19 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Chi tiêu và nhận dặm thưởng Asia Miles cùng Thẻ tín dụng Shinhan Travel Platinum

0 Chi tiêu và nhận dặm thưởng Asia Miles cùng Thẻ tín dụng Shinhan Travel Platinum

Chi tiêu và trở thành 1 trong 25 khách hàng nhận 20,000 dặm Asia Miles. Để đủ điều kiện tham gia chương trình, Chủ Thẻ cần phải thực hiện như bảng sau: *) Tương đương 1 vé khứ hồi của Cathay Pacific chặng TP.HCM – Hong Kong hoặc TP.HCM – Singapore Đối tượng khách hàng: Chủ Thẻ Chính và Ch ...

10.2.18 | Shinhan Bank Vietnam | Xem thêm

Tìm kiếm

Quảng cáo

Tin tức mới nhất

Quảng cáo